Visie

In de holistische visie wordt de mens beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ook verleden, heden en toekomst horen daarbij. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans.
Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus. Als het evenwicht verstoord is, is er disbalans.
Door verwerking, bewustwording van je ware wezen of inzicht in het ene gebied heeft steeds gevolgen in het andere gebied.
Het streven is om vanuit een holistische visie de onderlinge harmonie te herstellen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en zo in al deze gebieden te groeien en ons zelfgenezend vermogen te stimuleren.

Met als doel: om weer in onze eigen kracht te staan.